Cyrchu Rhannau

Cyrchu Cydrannau

2

Mae PHILIFAST yn darparu gwasanaethau paru BOM cydrannau electronig o ansawdd uchel, mae ganddo gadwyn gyflenwi cydrannau systematig ac effeithlon, ac mae'n sylweddoli gwasanaeth PCB cost isel i gwsmeriaid.

Mae gennym dîm peirianneg BOM proffesiynol i adolygu data BOM gwreiddiol cwsmeriaid.

Mae gan y tîm flynyddoedd lawer o brofiad mewn adnabod cydrannau electronig, archwilio pecynnau PCB, ac ati, a gallant ddod o hyd i broblemau cydran yn y BOM gwreiddiol ymlaen llaw.

Er enghraifft, p'un a yw'r model cydran yn gyflawn, p'un a yw'r pecyn cydran wedi'i gyfateb â'r pad PCB, p'un a yw rhif y gydran yn glir, ac ati, byddwn yn ceisio ein gorau i'ch helpu i ddileu unrhyw broblemau cydran cyn rhoi gorchymyn.

Er mwyn sicrhau bod model pob cydran tag yn y BOM yn glir, ar yr un pryd, byddwn yn amlwg yn defnyddio brand y gydran, ac ni fyddwn yn defnyddio cydrannau amnewid anhysbys heb ganiatâd y cwsmer.

Ar gyfer cydrannau nad ydynt yn feirniadol, byddwn yn darparu deunyddiau amgen dewisol ar gyfer cyfeirio cwsmeriaid er mwyn lleihau costau cwsmeriaid.

Mae PHILIFAST yn prynu cydrannau electronig gwreiddiol gan gyflenwyr o ansawdd uchel a dosbarthwyr byd-eang i sicrhau profiad cydosod PCB o ansawdd uchel.

Mae ein cwmni wedi sefydlu cydweithrediad tymor hir gyda dosbarthwyr cydrannau electronig mawr, gan gynnwys Arrow Electronics, Avnet, Digi- Key Electronics, Farnell Company, Future Electronics, Mouser Electronics, Newark a Samtec.

Caffael cydran yw'r allwedd i lwyddiant y prosiect. Bydd ansawdd unrhyw un gydran yn effeithio ar berfformiad y cynnyrch PCB cyfan. Cadwyn gyflenwi gydran gyflawn rhif. dim ond yn ein helpu i brynu cydrannau sy'n brin yn y farchnad, ond sydd hefyd yn gwarantu eu bod yn cael eu cyflwyno'n gywir.

Er mwyn helpu i leihau cost cydrannau a byrhau amser arweiniol, rydym yn stocio dros 8000+ o gydrannau cyffredin yn rheolaidd gan wneuthurwyr ansawdd. Rydym yn gwarantu ein rhannau ac yn eich annog i ddewis o'n stoc.

Ar gyfer gwrthyddion confensiynol, cynwysorau, deuodau, ac ati, mae gan ein cwmni gronfa wrth gefn benodol i ddelio â'r colledion a achosir gan y cydrannau hyn yn y broses gynhyrchu, ac osgoi'r oedi wrth gyflenwi a achosir gan golledion cydrannau.