Profi Swyddogaeth

Fel arfer, ar ôl i'r bwrdd cylched ymgynnull a chwblhau AOI ac archwilio ymddangosiad, rydym fel arfer yn argymell y cwsmer i ddarparu dull prawf cyflawn i wneud y prawf swyddogaethol terfynol ar y bwrdd gorffenedig cyn ei becynnu a'i gludo gan ein cwmni.

Mae gan PHILIFAST dîm Prawf Gweithredol PCB (FCT) proffesiynol. Mae profion swyddogaethol yn ein galluogi i ddarganfod a chywiro methiannau cydran, diffygion cydosod neu broblemau dylunio posibl cyn eu cludo, a gwneud datrys problemau a chynnal a chadw effeithiol.

Dim ond yn y modd hwn y gellir gwarantu ansawdd cynhyrchion cwsmeriaid 100%. Pwrpas y prawf swyddogaethol yn bennaf yw osgoi problemau cydosod, gan gynnwys cylchedau byr, cylchedau agored, cydrannau coll neu rannau sydd wedi'u gosod yn anghywir.

6